16 წლიანი გამოცდილება

  თავისუფალი პარკინგი

  მექანიზაციის 1, თბილისი

  574 03 20 20

ხის იატაკი და იატაკის ფიცარი
ფილტრის დახურვა
ამ სორტირებით არაფერი მოიძებნა
გარანდული ფიცარი შიპის გარეშე
გარანდული ფიცარი შიპის გარეშე
ფიცარი შიპების გარეშე ზომებით 18 x 95 x 2000 მმ. ფასი მოცემულია ერთ მეტრზე
3,00 GEL *
იატაკის ფიცარი 21 x 90 მმ
იატაკის ფიცარი 21 x 90 მმ
ხარისხი AB 21 x 90 მმ. სიგრძე 2 , 3 და 6 მეტრი
26,00 GEL *
იატაკის ფიცარი 27 x 115 მმ
იატაკის ფიცარი 27 x 115 მმ
ხარისხი AB 27 x 115 მმ. სიგრძე 3 მეტრი
35,00 GEL *
იატაკის ფიცარი 26 x 130 მმ
იატაკის ფიცარი 26 x 130 მმ
ხარისხი AB 26 x 130 მმ. სიგრძე 2 , 3 და 6 მეტრი
35,00 GEL *
იატაკის ფიცარი 36 x 130 მმ
იატაკის ფიცარი 36 x 130 მმ
ხარისხი AB 36 x 130 მმ. სიგრძე 2, 3 და 6 მეტრი
42,00 GEL *
იატაკის ფიცარი 40 x 112 მმ
იატაკის ფიცარი 40 x 112 მმ
ხარისხი AB 40 x 112 მმ. სიგრძე 3 და 6 მეტრი
60,00 GEL *
2 კომპონენტიანი გერმანული ლაქი გლიმტრექს სპირიტი
2 კომპონენტიანი გერმანული ლაქი გლიმტრექს სპირიტი
გერმანული პრემიუმ ხაზის ლაქი, გამოირჩევა სიმყარით და სწრაფი შრობით
250,00 GEL *

ხის იატაკი - იატაკის ფიცარი

 

იმის მიუხედავად, რომ სამშენებლო ბაზარზე დროთა განმავლობაში სხვადასხვა ახალი მასალა ჩნდება, ხის იატაკი დღესაც ძალიან ტრენდული და პოპულარულია.

ფოტოზე მოცემულია იატაკის ფიცარი დამუშავებული 2 კომპონენტიანი ლაქით გლიმტრექს სპირიტი, რომელიც შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენთან

Bild könnte enthalten: im Freien

რა უნდა გავითვალისწინოთ იატაკის ფიცრის შერჩევისას?


ხის იატაკის შერჩევისას პირველ რიგში უნდა გვითვლისწონოთ ხის ჯიში.
გამომდინარე იქედან, რომ ფოთლოვნი ჯიშები ძალიან ძვირია, აქცენტი შეიძლება გავაკეთოთ შედრებით რბილ მასალაზე ნაძვი-ფიჭვზე.

ნაძვი-ფიჭვის შერჩევა ხდება მაშინ, როცა არ გვაქვს განსაკუთრებული მაღალი სტანდარტის მოთხოვნები და რაიმე სპეცილური სურვილები ხის მასალის მიმართ.


უნდა გაითვალისწინოთ ასევე ფიცრის ტენიანობა. ფიცარი კარგად გამომშრალი უნდა იყოს. თუ ფიცარი მშრალი არ არის და მისი დაგება ისე მოხდება, ის დეფორმირდება და მალე გაფუჭდება.


ასევე შერჩევის კრიტერიულად შეიძლება გამოვიწენოთ ფიცრის ზედაპირული დამუშავების დონე. ხარისხიანად დამუშავებული ფიცრის ზედაპირი სრიალა უნდა იყოს.


მნიშვნელოვანია ფიცარის არ ჰქონდეს ამოვარდნილი კორძები და ბზარები.


რა სისქის ფიცარია საჭირო და რა უნდა გავითვალისწინოთ ფიცრული იატაკის დაგებისას?


იატაკის დაგებისას უნდა გავითვლისწინოთ:


რამდენი სანტიმტრია კოჭებს შორის მანძილი რაზეც უნდა დავგოთ იატაკი, რადგან ამ მანძილიის მიხედვით გამოითვლება თუ რა სისქის იატაკია საჭირო. მაგალითად:


• თუ კოჭებს შორის მანძლია 80-100 სმ მაშინ უნდა დავაგოთ 4 სმ სისქის იატაკის ფიცარი


• თუ კოჭებს შორის მანძილია 60-70-80 სანტიმეტრი მაშინ უნდა დავაგოთ 3,6 სანტიმტრი სისქის იატაკი


• ხოლო თუ კოჭებშორის მანძილია 40-50-60 სანტიმტრი, მაშინ შესაძლებელი 2,6 სანტიმტრინი სისქის ფიცრული იატაკის დაგება


შესაძლებელია თუ არა ფიცრული იატაკი დავაგოთ პირდაპირ სტიაშკაზე?


შეიძლება, ოღონდ ნაკლებად გვხვდება პრაქტიკაში, ვიდრე კოჭის შემთხვევა. სტიაშკაზე მონტაჟდება ფანერა ან OSB პანელი და შემდეგ ზემოდან იგება იატაკი. ან მეორე ვარიანტში ხდება სტიაშკის ჩაჭრა და შიგნით ლაგდება 40-50 ზე ბრუსები და შემდეგ იგება ზემოდან იატაკი, რაც საკმაოდ საწვალებლია


საჭიროა თუ არა ფიცარმა დაგებამდე გაიაროს აკლიმატიზაცია?


ჩვენი მასალა რუსეთში იჭრება, არხანგელსკის ოლქში - აბსოლიტურად განსხვავებულ კლიმატურ ზონაში. არის ადგილები, სადაც 3 თვეც არ არის მზიანი ამინდები და ასეთ კლიმატში ხდება დამზადება. თუმცა ფიცრები ხდება სპეციალურ საშრობებში და იქ მიდის საჭირო კონდიციამდე, ამის შემდეგ იფუთება ცელოფნებში და საწყობდება.საწყობიდან იტვირთება კონტეინერში და საქართველოში - სრულიად სხვა კლიმატურ ზონაში ხვდება.


მიუხედავად პოლიეთილენის შეფუთვისა მასალამ შესაძლებელია მაინც აიღოს მცირე ტენიანობა. 


აქედან გამომდინარე სასურველია დაგებამდე ფიცრები იმ სივრცეებში მოთავსდეს, სადაც უნდა დაიგოს. თუ შესაძლებელია უნდა ამოვიღოთ პოლიეთილენის პარკებიდან და ისე დავალაგოთ. თუ ამის გაკეთება ვერ ხერხდება უნდა ჩაიჭრას პარკები რათა მოხდეს ჰაერის ცირკულაცია.

სასურველია ფიცარი გავაჩეროთ ერთი კვირიდან 10 დღემდე და მხოლოდ ამის შემდეგ დავაგოთ.


როგორ დავაგოთ ხის იატაკი? დამოუკიდებლად თუ ხელოსნის დახმარებით?


რეკომენდირებულია იატაკი დააგოს ხელოსანმა, ვისაც აქვს ამ საქმის კეთების ხანგრძლივი გამოცდილება, თუმცა შეგვხვედრია პრაქტიკაში ადამიანები ვინც საკუთარი ძალებით ახერხებს ხის იატაკის დაგებას და ნაშრომით კმაყოფილია.


რითი დავფიქსიროთ ფიცრები?


ფიცრების დასამაგრებლად ტრადიციულად გამოიყენება ლურსმნები. ასევე შესაძლებელია შურუპების, სახრახნისების დამოყენება.

მნიშვენელოვანია, რომ დამაგრება მოხდეს გვერდიდან და არა ზემოდან, რათა არ დავაზიანოთ ფიცრის ზედაპირი და ლურსმნები თუ შურუპები თვალში არ გვხვდებოდეს.


გაუჩნდება თუ არა დაგებულ ფიცარებს დროთა განმავლობაში ღარები?


ხე ცოცხალი ორგანიზმია და განუწყვეტლივ სუნთქავს. ის ჰაერიდან იწოვს ტენიანობას და შემდეგ გასცემს მას. ამის შესაბამისად ფართოვდება და იკუმშება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მასიური ფიცრები კარგად გამომშრალია შეიძლება დროთა განმავლობაში და გარემო პირობების შესაბამისად გაიკეთონ მცირე ღარები. ეს ხშირ შემთხვევაში თვალისთვის შეუმჩნეველი შეიძლება იყოს.


რითი დავამუშავოთ დაგებული იატაკი?


დაგების შემდეგ იატაკი სასურველია ცოტა ხნით კიდევ დავაყოვნოთ და უცებ არ დავლაქოთ ან დავზეთოთ. დასამუშავებლად რეკომენდირებულია მაღალი ხარისხის ლაქების და ზეთების გამოყენება. ორივე მასალას აქვს დადებითი და უარყოფოთი მხარეები. ჩვენთან შესძლებელია შეიძინოთ გერმანული ლაქებიც და ზეთებიც. ზეთებით შესაძლებელია ასევე იატაკისთვის ფერების მიცემა

ქვედა ფოტოზე წარმოდგენილია ჩვენი იატაკის ფიცარი დამუშავებული ფერადი და უფერული გლიმტრექსის ზეთით მყარი ცვილით.

  • უკანა რიგი მარცხნიდან მარჯვნივ: ებონის ხე, კაკალი, მუხა მუქი, მაჰაგონი.
  • წინა რიგი მარცხნიდან მარჯვნივ: ანტიკი, რუხი, ნატივუსი, უფერული პოლუმატი.

ზეთები შეგიძლიათ შეიძინოთ ჩვენთან ან ჩვენს პარტნიორთან გლიმტრექს საქართველო აქ

glimterqsi-feradi

 ბოლოს ნანახი