ჩვენ ვყიდით ხის მასალას

  აგიშენებთ ხის სახლებს

  574 032020, მექანიზაციის 1

იმდენად, რამდენადაც ჩვენს მიერ შემოთავაზებული პროდუქცია უმეტეს წილად რუსეთიდან შემოდის, ორიოდ სიტყვა რუსულ ფიჭვზე:
გიყვარს კითხვა? ნოველა, ლექსი ან ჩანახატი გახსენდება, სადაც ფიჭვი ფიგურირებს? გაეცანი სტატიას და გაგვიზიარე შენი მოსაზრებები.
ტყეში, ნესტიან მიწაზე, გულაღმა გართხმული, დიდრონ ფიჭვებს ავცქეროდი, რომლებიც თავის სიდიადეში უფრო და უფრო მარწმუნებდნენ.
სახელწოდება „ვაგონკის“ წარმოშობა დაკავშირებულია სარკინიგზო ტრანსპორტის განვითარებასთან ...
რომელი ხის პანელით მოვაპირკეთოთ კედლები და ჭერი? ევროვაგონკა სოფტლაინი თუ შწილი
ბუნება თითოეულ ხეს ინდივიდუალურობას ანიჭებს .ამის მიუხედავად პრაქტიკაში მიღებულია ხარისხის კლასიფიკაცია.

მოკლედ მათ შესახებ ...
არის ერთი კარგი საშუალება, რომელიც იყიდება ჩვენთან. გაეცანი მას აქ.