ჩვენ ვყიდით ხის მასალას

  მექანიზაციის 1

  574 032020

გიყვარს კითხვა? ნოველა, ლექსი ან ჩანახატი გახსენდება, სადაც ფიჭვი ფიგურირებს? გაეცანი სტატიას და გაგვიზიარე შენი მოსაზრებები.
ტყეში, ნესტიან მიწაზე, გულაღმა გართხმული, დიდრონ ფიჭვებს ავცქეროდი, რომლებიც თავის სიდიადეში უფრო და უფრო მარწმუნებდნენ.
რომელი ხის პანელით მოვაპირკეთოთ კედლები და ჭერი? ევროვაგონკა სოფტლაინი თუ შწილი
ბუნება თითოეულ ხეს ინდივიდუალურობას ანიჭებს .ამის მიუხედავად პრაქტიკაში მიღებულია ხარისხის კლასიფიკაცია.

მოკლედ მათ შესახებ ...
არის ერთი კარგი საშუალება, რომელიც იყიდება ჩვენთან. გაეცანი მას აქ.