ჩვენ ვყიდით ხის მასალას

  აგიშენებთ ხის სახლებს

  574 032020, მექანიზაციის 1

საიდან მოდის სახელწოდება ვაგონკა?

„ვაგონკის“ წარმოშობა დაკავშირებულია სარკინიგზო ტრანსპორტის განვითარებასთან რუსეთში. სამგზავრო ვაგონებს სჭირდებოდათ შიდა შემოფიცვრა. ამ მიზნით იყენებდნენ თხელ ფიცრებს - ვაგონკებს. პროფილები ისე მჭიდროდ ერთდება, რომ მათ შორის არ რჩება ნაპრალი. ეს საშუალებას იძლევა მოხდეს ტემპერატურის და ტენიანობის დაბალანსება ვაგონში.

რატომ ევრო?

მოგეხსენებათ რუსეთი ძალიან მდიდარია ტყის რესურსებით და ევროპელებიც ხშირად ყიდულობენ რუსეთში მასალას. ისინი უფრო მაღალ სტანდარტებს ითხოვენ და რუსებიც იძულებულნი არიან ევროპული ბაზრისთვის უფრო მაღალი ხარისხის ვაგონკა, ანუ ევროვაგონკა აწარმოონ. ეს ვაგონკა შემოგვაქვს ჩვენ.

 
აი, ასეთი საინტერესო ისტორია აქვს ვაგონკას.

* მონიშნულის შევსება აუცილებელია