ჩვენ ვყიდით ხის მასალას

  აგიშენებთ ხის სახლებს

  574 032020, მექანიზაციის 1

წესები და პირობები

ევროვაგონკას ონლაინ მაღაზია შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებელს ვებ-გვერდის www.evrovagonka.ge საშუალებით შეიძინოს წარმოდგენილი პროდუქცია და მიიღოს მომსახურება.

ევროვაგონკას ონლაინ მაღაზია არ იღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ თქვენ, როგორც ვებგვერდის მომხმარებელმა, ვერ შეიძინეთ სასურველი პროდუქტი მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროდუქტი თქვენ შეძენის მომენტამდე, გადახდის ოპერაციის განხორციელებამდე იხილეთ ვებ-გვერდზე ან დაარეზერვეთ ის თქვენს ელექტრონულ ჩანთაში.

იმ შემთხვევაში, თუ სისტემამ უარი გითხრათ ტრანზაქციის განხორციელებაზე და მოგაწოდათ ინფორმაცია თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის არ არსებობასთან დაკავშირებით, თქვენ აცხადებთ თანხმობას, რომ მიიღოთ ეს ინფორმაცია არსებული შეთანხმების შესაბამისად.
თქვენი ანგარიში და პროფილი

ევროვაგონკას ონლაინ მაღაზიის ვებგვერდზე ავტორიზაცია და მისი მომსახურებით სარგებლობა თქვენი ანგარიშის მეშვეობით არ არის ნებადართული სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირისათვის.

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მსგავსი უნებართვო სარგებლობის აღკვეთაზე. თუ სხვა თქვენს მიერ არაუფლებამოსილი პირი შევა ჩვენს ვებ-გვერდზე და ისარგებლებს მომსახურებით ანგარიშის მეშვეობით, რომელიც შექმნილია თქვენს სახელზე, ჩვენ დავეყრდნობით ამ ანგარიშს და ვივარაუდებთ, რომ ვებ-გვერდზე შეხვედით თქვენ.
მხოლოდ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ყველა შესვლისათვის ან მომსახურებით სარგებლობისათვის, რომელიც განხორციელდება სხვა პირთა მიერ თქვენი ანგარიშის გამოყენებით.

უსაფრთხოების მიზნით, გთხოვთ გვაცნობოთ თუ გაიგებთ, რომ შესვლა ხდება არასანქცირებულად სხვა პირების მიერ.

ბოლოს ნანახი