ჩვენ ვყიდით ხის მასალას

  აგიშენებთ ხის სახლებს

  574 032020, მექანიზაციის 1

რითი დავიცვათ ხის პროფილი?

რითი დავიცვათ ხის პროფილი?

 

სენეჟ  აკვადეკორ Х2  -მისი უნიკალური ფორმულით ძალიან კარგად მუშაობს საქართველოს კლიმატურ ზონაში.  ჩვენი კლიმატური პირობები  გამოირჩევა დღე-ღამური და წლიური ჰაერის ტემპერატურის ამპლიტუდებით, მაღალი სინესტით დასავლეთ საქართველოში, ზომიერი ზაფხულით და რბილი ზამთრით დაბლობზე და უხვთოვლიანი ზამთრით მაღალმთიან რეგიონებში, ძლიერი ქარებით, ღრუბლიანობით, ამიტომაც დამცავ საფარზე (სენეჟ აკვადეკორ Х2 - ზე )ბუნებრივ-კლიმატური ზემოქმედება თავისებური და არასტაბილურია. 

დამცავუნარიანობა - სენეჟ  აკვადეკორ Х2  შეიწოვება ხის მასალაში და წარმოქმნის მის ზედაპირზე ატმოსფერომდგრად  უსუნო გამჭვირვალე საფარს და მისი  უნიკალური ფორმულის წყალობით ეს საფარი იცავს ხის მასალას მზის  ულტრაიისფერი სხივების უარყოფითი ზემოქმედებისაგან და გახუნებისაგან, ასევე ატმოსფერული ნალექებისაგან, და ისეთი ბიოლოგიური დამაზიანებლებისაგან, როგორიცაა:  ობის სოკო და ხის  გამანადგურებელი  სოკოები, წყალმცენარეები და ლიქენები ასევე ხის მღრღნელი მწერები.

შემადგენლობა -  სენეჟ  აკვადეკორ Х2 -ის ორმაგი მიკრო-ცვილოვანი კომპოზიცია, რომელიც ასევე შეიცავს სელის ზეთს, აქტიურად  ისხლეტს  წყალს და ჭუჭყს. სპეციალური შემადგენლობა ხაზს უსვამს ხის ტექსტურას და ინახავს მას.  ხის როგორც რბილი (ნაძვი, ფიჭვი, სოჭი) ასევე  მკვრივი (მუხა, ლარიქსი (ლისტვენნიცა), წიფელი) ჯიშები ძალიან კარგად შეიწოვენ  მას მთელი ზედაპირით,  ამ პროდუქციის შემადგენლობაში არსებული ალკიდების და აკრილატების უნიკალური შერწყმის წყლობით.

ხარჯი -  სენეჟ  აკვადეკორ Х2 -ის ხარჯი ერთ ფენაზე შეადგენს 60-90 გრ/მ2 იდეალურად დამუშავებულ, გარანდულ ზედაპირზე, (ერთი 2,5 კგ ქილა ერთ ფენაზე დაფარავს 40მ2 ზედაპირს). თუ გავითვალისწინებთ  რომ  კლიმატური პირობებით დატვირთვა  ზემოქმედებას ახდენს ზედაპირზე, კაშკაშა მზე და სინესტე სხვადასხვანაირად მოქმედებს წელიწადის სხვადასხვა დროს,  სასურველია გაიზრდოს დატანის ხარჯი გარე კედლებზე 3-4 ფენამდე (დაახლოვებით 250-300 გრ/მ2). ეს მოგცემთ ხის მასალის ხანგრძლივი შენახვის გარანტიას და დაფარული ზედაპირის სილამაზეს 5 წლის განმავლობაში.

ფერთაჩამონათვალი - სხვადასხვა ხის მასალისთვის არსებობს 6 სხვადახვა ფერის სენეჟაკვადეკორХ2101- თრთვილი, 102 - უფერო, 109 - კაკალი, 112 - მუხა, 115 - გვიმრა, 116 - ლაგუნა

13453681_1273547992672822_728655808_n

* მონიშნულის შევსება აუცილებელია

დაკავშირებული პროდუქტი